Pastoračná rada

Pastoračná rada vo farnosti:

Pastoračná rada farnosti je poradným zborom veriacich, ktorého úlohou je
pomoc pri pastoračnej práci farnosti. Voľby do Pastoračnej rady sa konali v marci 2018 a členovia boli
zvolení na 5 ročné obdobie.

Stanovy pastoračnej

Členovia Pastoračnej rady farnosti Lendak:

Jozef Dvorčák
Mária Neupauerová
Katarína Halčínová
Dominika Koščáková
Margaréta Majerčáková
Anna Budzáková
Tadeáš Nebus
sr.Dagmar Podolínská
Bystrik Dubovecký
Pavol Drdák
Pavol Hudaček
Peter Majerčák
Patrik Britaňák
Maximiliana Majerčáková
Ján Neupauer.