Z činnosti miestneho klubu Slovenského orla

Slovenský orol je dobrovoľnou spoločenskou organizáciou s cieľom podpory telesného a duševného zdravia.

1. Duchovné cvičenia rodín

Od 11. – 14. 7. 2016 sa konali v Lendaku duchovné cvičenia rodín, ktoré viedla misionárka Glória z Bostonu. Zúčastnilo sa 7 manželských párov a 6 jednotlivcov + kopec detí. O deti sa nám postarali animátori z miestneho eRka a zo spoločenstva MOST, ktoré zastrešuje kláštor Redemptoristiek na Kamennej bani v Kežmarku. Témou duchovných cvičení bola Znovuožívenie otcovských požehnaní. Exorcistka dávala dôraz na to, že v dnešnej dobe je veľmi dôležité žehnať svoje deti, čítať v rodine nahlas Sv. Písmo. Veľmi nás potešilo, že sme mohli mať v našom kostole chvály, kde sme chválili nášho Pána za veľké a úžasné dobrodenia, ktoré nám každý deň preukazuje. Je to už 4. ročník duchovných cvičení, ktoré vedie Glória, a my sa stále naučíme niečo nové, čo nás naštartuje a dodá nových síl. Duchovné cvičenia sa konali aj vďaka finančnej podpore obce Lendak a poskytnutím priestorov Spojenej školy Lendak. Pán Boh zaplať! .

2. Ďalšie aktivity

  • Pravidelné biblické štvrtkové večery (stretnutia rodín pri čítaní Sv. Písma, spoločná modlitba, prosby, hry a pod.).
  • Podpora mladých sánkarov. Snažíme sa naštartovať zimný šport v obci, chlapcov vozíme na tréningy, trénujeme s nimi na sánkarskom trenažéri v Starom Smokovci a Hrebienku, zúčastňujeme sa pretekov v rámci možnosti (O pohár primátora Vysokých Tatier, kontrolné preteky, najbližšie nás čaká súťaž v Taliansku a iné). Zatiaľ sme v začiatkoch.
  • Ďalšie aktivity (rodinné výlety a púte, duchovné víkendy mladých, absolvujeme rôzne besedy a prednášky.

3. Plánujeme

Zverejnenie audio nahrávok z duchovných cvičení.
Tohtoročné duchovné cvičenia plánujeme počas letných prázdnin, termín spresníme.

Ak máš chuť prísť medzi nás, tak neváhaj, dvere sú otvorené.

Kontakt: Ján Neupauer, 0905 772 998