Rímsko-katolícka farnosť Lendak

Farár

Meno: Mgr. Ján Záhradník
Dátum narodenia: 23.05.1976
Dátum ordinácie: 16.06.2001


Kapláni

Meno: Mgr. Marek Boča
Dátum narodenia: 02.02.1982
Dátum ordinácie: 17.06.2006

Meno: Mgr. Vincent Pollák
Dátum narodenia: 10.08.1982
Dátum ordinácie: 12.08.2006