DUCHOVNÁ OBNOVA

DUCHOVNÁ OBNOVA V LENDAKU – OTČE NÁŠ

31.7. – 3. 8. 2018, základná škola

 

UTOROK, 31.7.2018

9.30 – 1.  PREDNÁŠKA

10.30 – PRESTÁVKA

11.00 – 2. PREDNÁŠKA

12.00 – OBED

14.00 – 3.  PREDNÁŠKA
15:00 –  KORUNKA Božieho milosrdenstva,     

PRESTÁVKA

16.00 – 4. PREDNÁŠKA

17.00 – SPOLOČNÁ MODLITBA

18.00 – SV. OMŠA

 

STREDA, 1.8.2018

9.30 – 5.  PREDNÁŠKA

10.30 – PRESTÁVKA

11.00 – 6. PREDNÁŠKA

12.00 – OBED

14.00 – 7.  PREDNÁŠKA

15.00 –  KORUNKA Božieho milosrdenstva,

PRESTÁVKA

15.30 – OSOBNÉ ROZHOVORY

S GLORIOU GRAY

17.00 – SPOLOČNÁ MODLITBA

18.00 – SV. OMŠA

 

Prihlášky: Na obecnom úrade, odd. kultúry do 26.7.2018

Cena: 10.- €/osoba (účastnícky  poplatok, občerstvenie)

O deti sa postarajú animátori

Deti poplatok neplatia

 

ŠTVRTOK, 2.8.2018

9.30 – 8.  PREDNÁŠKA

10.30 – PRESTÁVKA

11.00 – 9. PREDNÁŠKA

12.00 – OBED

14.00 – OSOBNÉ ROZHOVORY

S GLORIOU GRAY

15.00 –  KORUNKA Božieho milosrdenstva,

PRESTÁVKA

15.30 – MOŽNOSŤ SV. SPOVEDE,

10. PREDNÁŠKA O OSOBE DUCHA SV.

17.00 – ADORÁCIA V KOSTOLE

18.00 – SV. OMŠA

 

PIATOK, 3.8.2018

9.30 – 11.  PREDNÁŠKA

10.30 – PRESTÁVKA

11.00 – OTÁZKY A ODPOVEDE

12.00 – OBED

13.30 – ZDIEĽANIE

15.00 –  KORUNKA Božieho milosrdenstva +

ADORÁCIA V KOSTOLE

16.00 – VEČERA

18.00 – SV. OMŠA

19.00 – CHVÁLY

 

Záujem o obed a večeru je potrebne nahlásiť vopred  s prihláškou

Cena: 20.- € (4 x obed, 1 x večera)

Obnovu povedie: Laická misionárka, Glória Gray z Bostonu

Akciu finančne podporila obec Lendak.