AED – automatický externý defibrilátor v Lendaku

Občianske združenie Záchrana zastúpené p. Františkom Majerským a Obec Lendak umiestnili na budovu Obecného úradu AED - automatický externý defibrilátor.

Tento prístroj je určený na poskytnutie neodkladnej defibrilácie. Pomocou vizuálnej aj akustickej nápovedy pomáha záchrancovi dodržiavať stanovený protokol pre použitie AED. Okrem toho umožňuje ukladanie a záznam informácií pre neskoršiu kontrolu zdravotníckym dozorom nad používaním prístroja. Je veľmi intuitívny a čo je NAJVIAC: Dokáže zachrániť život! Na tento prístroj ktorý je inštalovaný v našej obci prispel sumou 500 € moderátor, herec a zabávač Juraj Šoko Tabáček, zvyšných 1 500 € doplatila Obec Lendak. Šokovi Úprimne Ďakujeme! 
Prístroj je zaregistrovaný aj v rámci centrálneho záchranného systému.
Na priloženom linku si môžte pozrieť návod na použitie prístroja.