Na ceste do školy zvýšte opatrnosť!

Počas cesty do školy najmä v ranných hodinách chceme požiadať vodičov, rodičov ale aj samotné deti, aby zvýšili opatrnosť. Ide najmä o úseky ciest, ktoré sú zúžené a často neprehľadné.

Dňa 7. októbra 2016 sme po prvý krát vyskúšali na ul. Hlavnej práve v najkritickejšom úseku usmerňovať chodcov v spolupráci s Obvodným oddelením Policajného zboru v Spišskej Belej. Obec vyčlenila na túto službu dvoch aktivačných pracovníkov, ktorí budú túto činnosť vykonávať aj počas ďalších pracovných dní spolu s políciou.

Chceme podotknúť, že tieto opatrenia nie sú za účelom represie ale práve naopak prevencie a zabezpečenia bezpečného presunu detí pri ceste do školy.

V súčasnosti taktiež riešime aj dopravnú situáciu pred budovou materskej škôlky, kde často taktiež dochádza ku kolíznym situáciám. Tu sa budú v blízkej dobe budovať nové parkovacie plochy, zníži sa obrubník na existujúcom parkovisku, pribudne  nové dopravné značenie a taktiež budeme žiadať o súčinnosť  štátnej polície v usmerňovaní dopravy.

Tieto opatrenia budú o to účinnejšie nakoľko v budúcom roku plánuje obec budovať aj ďalšie chodníky a tak chce prispieť k bezpečnosti všetkých chodcov ale aj vodičov.