Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého aj nízkeho napätia bude prerušená dodávka elektriny. Rozpis v článku ďalej...

26. apríl 2018 od 06:30 h do 18:30 h

ul. Letná od č.d. 1 po č.d. 46, ul. Nová od č.d. 1 po č.d. 91, ul. Mlynská od č.d. 1 po č.d. 109, ul. Sv. Rodiny od č.d. 1 po č.d. 59, ul. Školská od č.d. 1 po č.d. 42, ul. Hlavná od č.d. 1 po č.d. 97, od č.d. 124 po č.d. 132 párne, ul. Slnečná od č.d. 1 po č.d. 96, ul. Jána Pavla od č.d. 1 po č.d. 45, ul. Zadná od č.d. 77 po č.d. 47 nepárne, od č.d. 34 po č.d. 28 párne, ul. Kostolná od č.d. 69 po č.d. 31 nepárne, od č.d. 30 po č.d. 12 párne, ul. Partizánska od č. d. 1 po č.d. 47, ul. Potočná č.d. 3,70,72,74,18,14,20,22,35,58,25, ul. Zadná Hora č.d. 1,2, 413 a novostavby, ul. Na Úbočí od č.d. 1 po č.d. 19, ul. Poľná od č.d. 1 po č.d. 62, ul. Jarná od č.d. 1 po č.d. 25, ul. Lemeja od č.d. 1 po č.d. 83, ul. Tatranská od č.d. 1 po č.d. 61, ul. Mierová č.d. 25  

 

2. máj 2018 od 06:40 h do 18:30 h

3. máj 2018 od 06:40 h do 18:30 h

10. máj 2018 od 06:40 h do 18:30 h

ul. Hlavná od č.d. 99 po č.d. 113, č.d. 115, od č.d. 119 po č.d. 141 nepárne, od č.d. 92 po č.d. 118, od č.d. 134 po č.d. 154, č.d. 128, ul. Kostolná od č.d. 1 po č.d. 23, ul. Tatranská od č.d. 34 po č.d. 156 párne, od č.d. 63 po č.d. 141 nepárne, ul. Zadná od č.d. 1 po č.d. 43 nepárne, od č.d. 2 po č.d. 24 párne, ul. Potočná od č.d. 1 po č.d. 41 nepárne, č.d. 12, od č.d. 28 po č.d. 56 párne, ul. Vysoká Hora od č.d. 1 po č.d. 40, ul. Pod Kicorou od č.d. 1 po č.d. 67 nepárne , od č.d. 2 po č.d. 72 párne, ul. Sv. Mikuláša od č.d. 1 po č.d. 33, ul. Rovinky celá, ul. J. Vojtašáka od č.d. 1 po č.d. 40, ul. Športová od č.d. 1 po č.d. 50, ul. Revolučná od č.d. 1 po č.d. 95 nepárne, od č.d. 2 po č.d. 42 párne, ul. Na Kosorku od č.d. 1 po č.d. 72, ul. Partizánska č.d. 48,49,50,51,52,54,56,58

Hlavná 9009 Lendak, ČOM: 0000463522, EIC: 24ZVS0000041709A Partizánska 9000 Lendak, ČOM: 0000525003, EIC: 24ZVS0000026917R Revolučná 0 Lendak, ČOM: 0001410016, EIC: 24ZVS0000725693G Revolučná 9000 Lendak, ČOM: 0000503249, EIC: 24ZVS0000079196T

 

14. máj 2018 od 06:30 h do 18:30 h

ul. Letná od č.d. 1 po č.d. 46, ul. Nová od č.d. 1 po č.d. 91, ul. Mlynská od č.d. 1 po č.d. 109, ul. Sv. Rodiny od č.d. 1 po č.d. 59, ul. Školská od č.d. 1 po č.d. 42, ul. Hlavná od č.d. 1 po č.d. 97, od č.d. 124 po č.d. 132 párne, ul. Slnečná od č.d. 1 po č.d. 96, ul. Jána Pavla od č.d. 1 po č.d. 45, ul. Zadná od č.d. 77 po č.d. 47 nepárne, od č.d. 34 po č.d. 28 párne, ul. Kostolná od č.d. 69 po č.d. 31 nepárne, od č.d. 30 po č.d. 12 párne, ul. Partizánska od č. d. 1 po č.d. 47, ul. Potočná č.d. 3,70,72,74,18,14,20,22,35,58,25, ul. Zadná Hora č.d. 1,2, 413 a novostavby, ul. Na Úbočí od č.d. 1 po č.d. 19, ul. Poľná od č.d. 1 po č.d. 62, ul. Jarná od č.d. 1 po č.d. 25, ul. Lemeja od č.d. 1 po č.d. 83, ul. Tatranská od č.d. 1 po č.d. 61, ul. Mierová č.d. 25