Prerušenie distribúcie elektriny

Z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého aj nízkeho napätia bude prerušená dodávka elektriny. Rozpis v článku ďalej...

26. 4. 2017 - od 7.10 do 15:30 hod.
27. 4. 2017 - od 7.00 do 15:30 hod.
28. 4. 2017 - od 7.10 do 15:30 hod.

Letná: od č. 1 po č.43; a od č.4 po č. 46
Nová: od č. 51 po č. 89 a od č. 22 po č. 64
Slnečná:  nepárne v úseku od č. 1 po č. 77, párne čísla v úseku od č. 2 po č. 94
Poľná: nepárne čísla v úseku od č. 3 po č. 21; párne čísla v úseku od č. 2 po č. 62;
Hlavná: párne čísla v úseku od č. 2 po č.d. 90;  nepárne čísla v úseku od č. 1 po č. 97
Na úbočí: celá
Sv. rodiny: párne čísla v úseku od č. 30 po č. 56; nepárne čísla v úseku od č. 31 po č. 47
Zadná: párne čísla v úseku od č. 24 po č. 62; nepárne čísla v úseku od č. 49 po č. 77
Jána Pavla II.: celá
Zadná hora: celá
Potočná:  č. domov -14, 35, 16, 20, 22, 25, 74, 72, 70
Poľná:: nepárne čísla v úseku od č. 3 po č. 21; párne čísla v úseku od č. 2 po č. 62;
Kostolná: od č. 29 po č. 69 a č. domov 12, 14 - (Obecný úrad, Pošta), 16, 22, 24, 30