Prerušenie distribúcie elektriny

Z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého aj nízkeho napätia bude prerušená dodávka elektriny. Rozpis v článku ďalej...

26.6.2017 (pondelok) - od 7. 00 do 16:30 hod.

Športová: od č. 1 po č. 48;
Sv. Mikuláša : od č. 1 po č. 33;
Jána Vojtaššáka: celá
Vysoká Hora : od. č.2 po č. 40
Pod Kicorou: od. č.1 po č. 72
Revolučná : od č.1 po č. 95
Tatranská: od č. 1 po č. 59, od č. 2 po č. 32, od č. 34 po č. 156,
Potočná: od č. 1 po č. 56;
Partizánska : od č. 2 po č. 52;
Kostolná: od č.2 po č. 10 a od č.1 po č. 27
Hlavná: od č.99 po č. 156
Na Kosorku: od č.1 po č. 72
Rovinky: celá
Lemeje: od č.d.22 po č.d. 60 a od č.d.13 po č.d. 85
Zadná: č.d.22