Prerušenie dodávky elektriny

V nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny

v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom obec Lendak: ul. Tatranská od č.d. 1 po č.d. 5, 9 , 11, 15, 19, 20, 24, 28, 30, 32, od č.d. 47 po č.d. 53 nepárne, 1639, 1640, 6A, 23, 61A, 884/57, 59, 79,:

5. november 2018 od 07:20 h do 17:00 h

7. november 2018 od 07:20 h do 17:00 h