ÚPSVaR Kežmarok informuje

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok si vás v súvislosti s ďalším nárokom na poskytovanie prídavku na dieťa od 1.9.2017 dovoľuje informovať o povinnosti rodičov detí po povinnej školskej dochádzke, aby predložili doklad o návšteve strednej, vysokej školy.

Tlačivo si môžte stiahnuť tu: http://www.upsvar.sk/buxus/docs/SSVaR/tlaciva/potvrdenie_o_nasvteve_skoly.pdf