20 - 21.07.2019 | Súťaž vo varení guláša - Júliales

 

Projekt podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.

Súťaže sa môžu zúčastniť družstvá s osobami staršími ako 18 rokov, ktoré budú variť guláš z ľubovoľného mäsa (divina, hovädzie, bravčové, baranie alebo kombinácia uvedeného mäso, nie z rýb, držiek, fazule apod.) a rôznych ďalších ingrediencií. Varí sa v kotlinách, resp. kotlíkoch nad otvoreným ohňom, ktorý si vrátane kuchynského náčinia zabezpečia súťažné družstvá. Súťažiacim družstvám odporúčame priniesť si altánky, prípadne slnečník, pršiplášte alebo inú ochranu pred nepriaznivým počasím. Organizátor súťaže zabezpečí pre všetky družstvá: pitnú vodu, vrecia na odpad, dva pivné sety.

 

Pravidlá súťaže:

  1. Súťažiaci si zabezpečia pre svoje družstvo kotlinu (kotlík + trojnožku), kuchynské náčinie, suroviny na prípravu guláša a viditeľné označenie svojho tímu.

  2. Pokiaľ súťažné družstvo použije taký kotlík, pri ktorom by mal byť oheň voľne na zemi musí zabezpečiť, aby pod kotlíkom bola oceľová podložka.

  3. Prezentácia súťažných družstiev je o 11:30 hod.

  4. Na prípravu je stanovený čas maximálne 3 hodiny so spoločným začiatkom varenia o12:00 hod.

  5. Súťažiaci pripravia guláš podľa vlastného receptu a z vlastných surovín, pričom je na zvážení každého súťažiaceho, či mäso bude pripravovať priamo na mieste súťaže, alebo si ho pripraví dopredu (nakrájať a namarinovať). Ostatné suroviny (cibuľa, zemiaky, zelenina) musia súťažiaci vrátane čistenia pripravovať na mieste súťaže. Množstvo vareného guláša nie je limitované. UPOZORNENIE: Súťaží sa vo varení klasického kotlíkového guláša, tzn. základom guláša musí byť mäso (hovädzie, baranie, bravčové alebo divina) nie ryby, držky, hríby, fazuľa a pod.

  6. Hotový guláš po dovarení vyhodnotí najskôr porota, až potom môžu súťažiaci začať s jeho predajom. Signál na ukončenie varenia je prinesenie vzorky pred porotu.

  7. Porota pri hodnotení bude brať do úvahy tímovú prácu a chuť gulášu.

  8. Posledný termín odovzdania prihlášky je piatok 19.7.2019 do 14.00 hodiny na Obecnom úrade v Lendaku.

  9. Súťažné družstvo je povinné po skončení súťaže upratať po sebe užívaný priestor a odpadky odložiť do odpadových vriec.

Priebeh súťaže:

11:30 hod. – prezentácia, podmienky súťaže, rozmiestnenie družstiev, zakladanie ohňov

12:00 hod. – odštartovanie varenia

15:00 hod. – ukončenie varenia a odber vzoriek pre porotu, ochutnávka gulášov

15:30 hod. – vyhlásenie víťaza súťaže, odovzdanie cien