Prvý slovenský prezident, Michal Kováč, ostáva v našich srdciach

V stredu 5. 10. 2016 zomrel prvý slovenský prezident Michal Kováč, ktorý bol blízky srdcom aj vierou i nám Lendačanom. Prinášame zopár myšlienok z jeho návštevy v Lendaku.

Dňa 31. marca 1997 (v rámci súkromnej dovolenky aj s rodinou v Tatr. Javorine) poctil našu obec svojou mimoriadnou návštevou p. Ing. Michal Kováč, CSc., prezident SR. Zúčastnil sa bohoslužieb Veľkonočného pondelka, po ktorých sa prihovoril všetkým prítomným, najmä mládeži a jeho krásne a povzbudivé slová sú v plnom znení zaznamenané v aprílovom vydaní obecných novín.(viď scan) Pri stretnutí vo farskej budove (zúčastnili sa správca farnosti, prednosta OcÚ i obecný kronikár) prisľúbil pán prezident prevziať patronát nad akciou Zvony pre Alma-Atu, podpísal pamätný list a zapísal sa aj do kroniky obce. (monografia Lendak).

Česť jeho pamiatke!

Furmanské preteky

Je už tradíciou, že v mesiaci október sa v Lendaku konajú Furmanské preteky v konských záprahoch. Zásluhu na tom má predovšetkým hlavný organizátor a zároveň pravidelný účastník pretekov Ján Nebus. Tento rok sa uskutočnil už 10. ročník tejto akcie a to v nedeľu, 2. októbra 2016, v priestoroch areálu pod Kicorou.

Čítať ďalej...

Preteky konských záprahov 2016

Miestny podnikateľ Ján Nebus a Obec Lendak Vás pozývajú na Preteky konských záprahov 2016, dňa 2.10.2016 o 12.30 hod. pod Kicorou.

Oznámenie

Oznámenie o verejnom prerokovaní a výzva na uplatnenie stanoviska konceptu Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja k nahliadnutiu na www.po-kraj.sk.

Celoslovenská umelecká výtvarná súťaž: Rodina bez cigariet V. ročník

Občianske združenie Rodina a spoločnosť organizuje pre školský rok 2016/2017 ďalší ročník výtvarnej súťaže: Rodina bez cigariet V. ročník.

Úlohou je vytvoriť výtvarnú prácu zameranú na nasledovné témy:

  • zdravý životný štýl
  • ako chcem tráviť voľný čas
  • prezentovať negatívny postoj k fajčeniu resp. k iným návykovým látkam

Čítať ďalej...

Šetrite miesto v kontajneri. Ušetríte aj v peňaženke. Obaly zošliapnite, stlačte, rozložte.

Nápojové kartóny z džúsov, mlieka alebo vína a PET fľaše rôznych veľkostí sú používané v globálnom meradle. Ročne sa na Slovensku predajú stovky milióny nápojových kartónov a PET fliaš. Vzhľadom na ich objemnosť kladú vysoké nároky na skladovanie vyprázdnených obalov. Skôr než ich hodíme do triedeného zberu...

Nápojový obal musí byť čistý, rozrezaný a rozložený na plocho. To znamená, pred vyhodením ho zdeformujte ručným stlačením, zlisovaním alebo zošliapnutím. Kartónovú krabicu rozoberte a až tak ju vyseparujte. Dosiahnete tak výrazné úspory v nádobách na triedený zber. Aký to má efekt? Zníženie frekvencie vývozov kontajnerov na triedený zber a tým úsporu financií.

Dożynki - Fasolowe Żniwa

27 sierpnia w rożnowskim amfiteatrze odbędą się tegoroczne "Dożynki - fasolowe Żniwa". Jak zwykle zaplanowano konkurs potraw wykonanych z fasoli "Piękny Jaś" z Doliny Dunajca. Impreza rozpocznie się od Mszy Św. w rożnowskim kościele ( 15.3o ), po której barwny korowód przejdzie do amfiteatru. Uroczyste rozpoczęcie Dożynek - godz. 17.oo - występy zespołów regionalnych z Rożnowa i Słowacji. Konkurs potraw regionalnych oraz gwiazda wieczoru - Zespół "Turnioki" a później zabawa do północy.

>>Galéria z akcie<<

Školská jedáleň oznamuje

Vedúca školskej jedálne oznamuje, že čipy na stravovanie pre nových stravníkov sa budú vydávať v dňoch: 30.8.; 31.8. a 2.9.2016 od 9.00 do 13.00 hod. v kancelárii vedúcej školskej jedálne.

Žiaci Spojenej školy prihlásení na stravu v šk. roku 2016/ 2017 majú na 1. školský deň 5.9.2016 objednaný obed v Školskej jedálni.

V prípade, ak sa v uvedený deň nechcú stravovať v Školskej jedálni je potrebné sa odhlásiť. Odhlásiť stravníka môžete e-mailom, na stránke školy, ak mu bolo pridelené heslo, prípadne telefonicky v dňoch: 30.8.; 31.8. a 2.9.2016 od 9.00 – 13.00 hod. T.č.: +421 917 160 269.

Letná sánkovačka v Lendaku

Slovenský zväz sánkarov v spolupráci s medzinárodnou sánkarskou federáciou vás pozýva na letnú sánkovačku!

Úradujúci majster sveta v sánkovaní na prírodnej dráhe Patrick Pigneter a medzinárodný tréner sánkovania na prírodnej dráhy Matteo Clara vám predstavia sánkarský šport spojený s nácvikom sánkovania na pretekárskych saniach.

Čítať ďalej...

Vážení občania obce Lendak, Vážení návštevníci

Naša obec je na celom Slovensku známa zachovávaním svojich tradícií. Kroje, piesne, a miestne zvyky sú kultúrnym prvkom, ktorý neodmysliteľne zapadá do stredoeurópskeho regiónu a zaslúži si vysokú pozornosť verejnosti.

Dnes Vám ale predstavujeme niečo nové, nie tradičné. Je to nový vizuál oficiálnej webovej stránky obce Lendak. Chceme ju postupne dopĺňať a zdokonaľovať. Je to totiž živý dokument, a jeho náplňou je dávať domácim obyvateľom, ale aj širokej verejnosti informácie o dianí v obci. Našim zámerom je ukázať okoliu, že Lendak nie je len „dedina v rohu“ ako by sa to dalo z nemčiny preložiť, ale je to moderná a neustále sa zdokonaľujúca obec.

Veríme, že táto webová stránka bude prínosom a obohatením pre každého kto ju navštívi.

Pavel Hudáček, starosta obce