19.5.2018 | Tradičná národná púť

Farnosť Ladce, Farnosť Beluša, Obec Ladce, Obec Lendak, Obec Beluša, Považská cementáreň, a.s. Ladce a Nadácia AGAPA Ladce nás srdečne pozývajú na Tradičnú národnú púť do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Butkov, ktorá sa bude konať 19.5.2018.

Poprosili nás, z našej farnosti prísť na túto slávnosť v krojoch. Záujemcovia sa môžu nahlásiť, čím skôr prípadne do 15.5.2018 z dôvodu objednania autobusu a rezervovania miest vpredu pre krojovaných. Program slávnosti si môžete pozrieť na www.krizbutkov.sk.

Čítať ďalej...

Výzva na predkladanie ponúk - stavebné úpravy šatní

Zákazka zadávaná podľa §117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Obec Lendak je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZVO). Verejný obstarávateľ plánuje financovať predmet obstarávania z vlastných finančných prostriedkov.

Čítať ďalej...

Výzva na predkladanie ponúk - „Fit park Lendak“

Zákazka zadávaná podľa §117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Obec Lendak je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZVO). Verejný obstarávateľ plánuje financovať predmet obstarávania z vlastných finančných prostriedkov.

Čítať ďalej...

Deň matiek

Obec Lendak v spolupráci so Spojenou školou vás srdečne pozýva aj tento rok na kultúrny program venovaný všetkým mamičkám. 

Čítať ďalej...