SINTRA predajňa potravín v Lendaku už otvorená

Sintra otvorila svoju 30tu prevádzku aj v našej obci. Príďte si pre dobrý nákup. Očakávajú sa zaujímavé akcie, dobrý sortiment a ústretový personál. Otváracia doba je bežná. Od pondelka do piatku bude otvorené od 7.00 do 19.00 hod. V sobotu od 7.00 do 15.00 hod. Nedeľa zatvorená.

Čítať ďalej...

Upozornenie

Poľnohospodárska spoločnosť Valtin si od Slovenského pozemkového fondu, prenajala poľnohospodársku pôdu na poľnohospodárske účely v k. ú. obce Výborná, ktoré hodlá využívať pre svoje potreby.

Nakoľko časť tejto pôdy obhospodarujú aj naši občania, tak spoločnosť Valtin ich vyzýva ku kontrole vlastníckych práv. Ak sa vlastník nepreukáže vlastníctvom k pôde, nebude môcť na nej naďalej hospodáriť. Jedna sa o C parcely a tieto parcelne čísla: 1509, 1550, 1617/1, 2154, 2207, 2216, 2229, 2344/2, 2344/3, 2411, 2413, 2415, 2416, 4314 a 4315. Svoje námietky, pripomienky a návrhy môžete vyjadriť u konateľa spoločnosti, Valenta Hudáka vo Výbornej na č. 1001. Spoločnosť má záujem aj prenajať si pôdu od vlastníkov v danom území, pripadne sa môžu dohodnúť na zámene. 

Jarné vypaľovanie trávy

Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov hovorí jasnou rečou - vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov je pod hrozbou vysokých sankcií prísne zakázané. Za porušenie tohto zákazu hrozí podľa zákona právnickým osobám pokuta až do výšky 16 596 €, fyzickým osobám pokuta až do výšky 331 €, resp. v blokovom konaní až do výšky 100 €.

Čítať ďalej...

SAD hľadá priestory

SAD hľadá priestory pre nocľaháreň šoférov. Záujemcovia nech sa nahlásia na tel. čísle 052/7728 281

MUDr. Janíková oznamuje

MUDr. Janíková bude v detskej ambulancii cez jarné prázdniny ordinovať nasledovne:

Od 6.3. 2017 do 7.3.2017 - (pondelok, utorok) sa ordinuje do 10.30 h. z dôvodu zastupovania v Holumnici
8.3.2017 (streda) bez zmeny
Od 9.3. 2017 do 10.3.2017 (štvrtok a piatok) sa ordinuje od 11.00 h. – z dôvodu čerpania dovolenky zastupuje MUDr. Milková

Upozornenie káblovej televízie

Vážení diváci,

z dôvodu zmeny licenčnej politiky a zavedenia spoplatnenia televizného vysielania spoločnosťou MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o., ktorá je vysielateľom programov: Markíza, Doma a Dajto, bude ich vysielanie v súčasnej podobe ukončené k 1.3.2017. Ich ďalšie vysielanie v káblovej sieti Lendak bude už iba vo formáte HD a bude zakódované. Príjem týchto programov bude možný za príplatok pomocou dekódovacej karty alebo pomocou dekódovacieho set-top-boxu. Spustenie kódovacieho systému predpokladáme koncom marca 2017 a k dátumu jeho spustenia budú zverejnené aj ceny za tieto programy a dekódovacie zariadenia. Príjem týchto kanálov na starších typoch televíznych prijímačov (bez HDMI) nebude možný. Uvoľnené pozície po televíznych staniciach spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA sa pokúsime v čo najkratšom čase nahradiť inými programami a to bez zmeny súčasnej mesačnej ceny za káblovú prípojku. Za vzniknuté nepríjemnosti sa ospravedlňujeme, aj keď nie sú spôsobené našou stranou, ale sú vynútené licenčnými podmienkami spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA. V prípade rozhodnutia MARKǏZY o uvoľnení voľného vysielania, bude toto vysielanie vrátené späť do káblovej siete v pôvodnom stave.

SiNET CTV s.r.o.

Rekonštrukcia drôtového rozhlasu

Oznamujeme občanom, že z dôvodu rekonštrukcie drôtového rozhlasu môže dochádzať k výpadkom pri vysielaní miestneho rozhlasu.

Ďakujeme za pochopenie.

Ľadová plocha "vo dvore"

Osvetlenie ihriska bolo zrealizované z obecného rozpočtu a dotácie Prešovského samosprávneho kraja v jeseni roku 2016. Táto zima a veľké mrazy ľadu prajú a ihrisko je využité celý deň, čo nás veľmi teší.

Čítať ďalej...