Komisie obecného zastupiteľstva

Komisie zriaďuje ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány OcZ. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených OcZ, ktoré volí predsedu komisie, je ním vždy poslanec, a členov komisie. Vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb.

Každá komisia sa skladá z:

  1. predsedu,
  2. tajomníka,
  3. členov

Finančná komisia

Predseda: Ing. J. Budzák
Členovia: Ing. Suchanovský O., Ing. Hudáček T., Ing. Halčin Š., Ing. Budzák Ľ.,
Tajomníčka: Ing. Halčinová A.

Investičná komisia

Predseda: Ing. Suchanovský O.
Členovia: Bekeš M., Mgr. Stupák J., Lizák J.,
Tajomníčka: Stupáková Ž.

Školská komisia

Predseda: Mgr. Stupák J.
Členovia: Ing. Hudáček T., Fudaly J., PaedDr. Budzáková M.,  Mgr. Budzáková M.,
Tajomníčka: Girgová M.

Poriadková komisia

Predseda: Koščák S.
Členovia: Vida J., Ing. Šterbák V., Šleboda,
Tajomníčka: Oprendeková S.

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce

Predseda: Mg. Suchanovský Š.
Členovia: Ing. Budzák J.
Tajomník: Bc. Halčin Š.

Mandátová a volebná komisia

Členovia: Ing. Hudáček T., Mgr. Stupák J., Halčin Š.