Ukončenie zimnej údržby

Vzhľadom ku ukončeniu zimného obdobia, si môžete detailne pozrieť vyhodnotenie zimnej údržby v tomto dokumente. Sú tam zapracované problémy s ktorými sme sa stretli počas zimy, kto všetko sa zúčastnil údržby, koľko materiálu sa využilo, aké mechanizmy sa použili a rôzne iné informácie.

vedúci PrO Lendak, Ján Lizák

 

PrO sa už ďalej nestará o údržbu cintorína

PrO na základe úprav rozpočtu nezodpovedá naďalej za údržbu miestneho cintorína. Táto kompetencia prešla po novom do rúk obce Lendak, ktorá na to zabezpečila ďalšieho zamestnanca, ktorý je v jej kompetencií.

Vedúci PrO Lendak, Ján Lizák

Menej financií na údržbu rozhlasu

Upozorňujeme občanov, že na základe zníženia finančných prostriedkov finančnou komisiou a schválením zastupiteľstvom obce môže dôjsť k zníženiu komfortu a dlhšej dobe opravy verejného rozhlasu. Ide o čiastku 1 000,00 €.

Vedúci PrO Lendak, Ján Lizák

Poďakovanie!

Týmto by som sa chcel verejne poďakovať pánu Tomášovi Kačmarčíkovi, majiteľovi čerpacej stanice, za ústretové správanie sa v prospech občanov obce Lendak. Tento pán bez zbytočných komplikácií povolil výstavbu kanalizačného a dažďového potrubia cez svoj pozemok v lokalite Lemeje. Patrí Vám vďaka! Dúfam, že jeho správanie budem vzorom aj pre ostatných obyvateľov obce.

Vedúci PrO Lendak, Ján Lizák

Obnova verejného osvetlenia

V tomto roku finančná komisia navrhla navýšiť finančné prostriedky v rozpočte PrO na položku verejného osvetlenia vo výške 14 074,00 € na realizáciu výmeny verejného osvetlenia v určitom úseku obce. O aký presný úsek a typ osvetlenia pôjde, ešte nie je rozhodnuté. Ak máte nejaké návrhy, adresujte ich na PrO.

Vedúci PrO Lendak, Ján Lizák

Poškodené komunikácie vplyvom zimy

Nakoľko nateraz došlo ku ukončeniu výkonu zimnej údržby na miestnych komunikácií v obci Lendak za zimné obdobie rokov 2016/2017, žiadame občanov, ktorí zaznamenali stavebno-technické poškodenie na miestnych komunikáciách spôsobených zimnými klimatickými podmienkami, aby to oznámili na PrO do konca apríla. Zimnú údržbu sme sa snažili vykonávať najlepšie v rámci našich technických a personálnych možnosti. Na zlepšenie budeme žiadať navýšenie finančných prostriedkov na nákup techniky pre odhŕňanie snehu na chodníkoch a na nákup nového vozidla so sypačovou nadstavbou a pluhom. Uvidíme ako to dopadne.

Vedúci PrO Lendak, Ján Lizák

Nie všetko patrí do kanalizačného potrubia!

Chcem oznámiť niektorým spoluobčanom, že nie všetko patrí do záchodu a do kanalizačného potrubia. Do kanalizácie nepatria pampersky (aj detské), vložky, tampóny, silonky, ponožky, tielka... Nielenže môžete upchať verejnú kanalizáciu a spôsobiť škodu v ČOV, ale môžete spôsobiť škodu aj sebe. V prípade pokračujúcich problémov a zistenia vinníkov sa budú brať potrebné opatrenia. Treba si uvedomiť dôsledky svojho správania.

Vedúci PrO Lendak, Ján Lizák

Zber plastov a skla

Plasty: 22.3.2017, 18.5.2017, 14.6.2017, 9.8.2017, 4.10.2017, 15.11.2017
SKLO: 6.4.2017, 20.9.2017
KOVY: 12.6.2017, 14.11.2017
NEBEZPEČNÝ  ODPAD: 21.3.2017, 19.9.2017

Pretrvajúce problémy s vodou

Vážený občania, informujem vás o pokračujúcom probléme s vodou aj s istými informáciami.

Prítok pitnej vody do vodojemu nie je rovnaký. To znamená, vody nie je dostatok! Opätovne preto nabádam k predošlým výzvam a to ku skontrolovaniu šácht, vodovodnej prípojky a maximálneho šetrenia vodou. Je to pre nás! Zamestnanci Prevádzkárne obce Lendak riešili nahlásené poruchy a kontrolovali určité miesta odberu pitnej vody. Problém aj tak pretrváva.

Čítať ďalej...

Opätovná výzva na šetrenie vodou!

Vyššie položené domácnosti v obci Lendak už zaznamenali pokles tlaku, alebo úplne zastavenie prítoku pitnej vody. Na základe toho, že prítok vody je stále rovnaký sa da usúdiť, že občania obce Lendak nerešpektujú výzvu na skontrolovanie si vodovodných šácht, vodovodnej prípojky a na výzvu pre šetrenie vodou (umývanie áut, umývanie okien...). Taktiež sa nerešpektuje výzva na zabezpečenie vodovodných šácht pred poškodeným vplyvom počasia. Boli nahlásené nejaké poruchy, ktoré boli riešené, ale aj tak problém naďalej pretrváva. Na základe toho opätovne vyzývam občanov na potrebu skontrolovania šácht, vodovodnej prípojky a maximálneho šetrenia vodou! Je to pre nás všetkých, preto vyzývam k spolupatričnosti! Vžime sa do situácie iných!

Postupne sa bude odstavovať voda na nižšie položených uliciach, aby sa dostala pitná voda aj domácnostiam položeným vyššie a naopak. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme, ale nie je to našou vinou.

vedúci PrO Lendak, Ján Lizák

  • 1
  • 2