Terénne práce

Začali sa terénne úpravy na Jarnej ulici v rámci budovania miestnej komunikácie. Vytvára sa prvotný spád cesty, dosypovanie zeminy...Vďaka tomuto sa po dlhých rokoch spojila Jarná ulica a vzniklo zokruhovanie Jarnej ulice.

V lokalite Rovinky sa terénnymi prácami naznačilo budúce trasovanie plánovanej miestnej komunikácie v danej lokalite.