Výzva na nahlásenie zmeny dane

 

Obec Výborná ako správca dane z nehnuteľností, Vás týmto vyzýva, aby ste si splnili svoju zákonnú povinnosť, a to nahlásiť prípadné zmeny, ktoré nastali v poslednom kalendárnom roku pri užívaní, nájme alebo vlastníctve pôdy, ktorá je v katastri našej obce.

 

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane, a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Daň z nehnuteľností vyrubuje správca dane (obec) každoročne podľa stavu
k 1. januáru
 príslušného zdaňovacieho obdobia.

 

           Ako z uvedeného vyplýva, ak Obci Výborná nepreukážete zmeny v užívaní, nájme, alebo vlastníctve pôdy, daň ste povinní zaplatiť.

 

           S pozdravom

 

Ing. Viera Strelová

starostka obce

 

 

Obec Výborná                                                  IČO 00326739                                           Bankové spojenie

059 02 Výborná č.12                                       DIČ 2020697382                                       Unicredit Bank, IBAN: SK87 1111 0000 0012 8489 1005

www.obecvyborna.sk                                     tel./fax : 052/459 31 61                            e-mail : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.