Plán činnosti na rok 2016

V roku 2016 Prevádzkareň obce Lendak okrem svojich zvyčajných povinností by mala realizovať aj tieto činnosti na zlepšenie života občanov v obci Lendak:

  • navážka štrku na ulice – Hlavná, Jarná, Poľná, Rovinky a Zadná hora
  • spevnenie krajníc na kritických miestach po II. etape asfaltovania miestnych komunikácií
  • premostenie Mlynská ulica – Lemeje
  • úpravy na potoku Gendreje
  • rekonštrukcia ČOV 1. etapa 1. časť
  • výstavba, rozšírenie,  kanalizácie na uliciach Lemeje G2, sv. Mikuláša a Športová
  • výstavba vodovodu na Jarnej a Hlavnej ulici v závislosti od peňazí za vodné a stočné
  • a iné

Pre činnosti PrO Lendak by mal byť nápomocný plánovaný nákup novej techniky. Presný druh novej techniky ešte nie je určený. Všetka činnosť bude vykonávaná postupne v závislosti na okolnostiach.