02.10.2019 | Výzva na predkladanie ponúk - Stavebné práce

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Zákazka zadávaná podľa §117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predmet zákazky: Stavebné práce


1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:


Úradný názov a sídlo: Obec Lendak, Kostolná 14, 059 07 Lendak
Krajina: Slovensko
IČO: 00326321
Kontaktné miesto: Obecný úrad Lendak
Kontaktná osoba: Mgr. Michal Marhefka, prednosta OcÚ
Telefón: +421 911 110 419
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Internetová adresa: www.lendak.sk

 

Obec Lendak je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZVO).
Verejný obstarávateľ plánuje financovať predmet obstarávania z vlastných finančných prostriedkov.

 

2. Názov predmetu zákazky: „Dodávka a montáž betónovej cestnej váhy“

 

Prílohy: