Oznam k voľbám do orgánov miestnej samosprávy 10. novembra 2018

Kandidátne listiny sa predkladajú zapisovateľke miestnej volebnej komisie p. Žofii Stupakovej v termíne do 11. septembra 2018 do 24.00 h.

Dňa 11. septembra 2018 od 16:00 h sa kandidátne listiny budú prijímať na adrese: Slnečná 47, Lendak.

 

Tel. č. zapisovateľky: +421 911 946 315

 

Obec Lendak zároveň zverejňuje počet volebných obvodov a počet poslancov pre voľby do orgánov samosprávy 2018:

 

Počet volebných obvodov: 1

Počet volených poslancov: 11