27.06.2018 | Starosta poďakoval úspešným žiakom spojenej školy

Dňa 27.06.2018 pán starosta poďakoval úspešným žiakom a ich učiteľom, ktorí reprezentovali obec a školu na okresných, krajských a celoslovenských súťažiach. Títo žiaci boli pozvaní do zasadačky OcÚ, kde od pána starostu dostali ďakovný list, malú pozornosť (tričko a pero s logom obce) a čakalo ich aj malé občerstvenie.

Pán starosta poďakoval nielen im, ale aj všetkým žiakom Spojenej školy, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o vzornú reprezentáciu obce a školy. Poďakoval taktiež aj učiteľom, pretože bez ich prípravy by žiaci nedosahovali krásne výsledky. Ocenení boli títo žiaci:

  • Za vzornú reprezentáciu obce a školy na Majstrovstvách Slovenskej republiky v MINICOOL volejbale v Trenčíne. ( Postup z kraja a 4.miesto na Slovensku) – 8 žiačok - Jana Neupauerová, VII.A; Monika Majerčáková, VII.A; Klaudia Majerčáková, VII.A; Anna Galliková, VII.B; Karolína Halčinová, VII.B; Vanesa Háberová, VII.D; Jana Koščáková, VII.C; Kristína Majerčáková, VII.A

  • Za vzornú reprezentáciu obce a školy na celoslovenskej súťaži Biologická olympiáda, konanej v Košiciach: Matej Majerčák, IX.C – úspešný riešiteľ celoslovenského kola, víťaz krajského kola v kategórii zoológia.

  • Veronika Wetterová, VIII.D – úspešná riešiteľka krajského kola v Biologickej olympiáde (9.miesto z 22 súťažiacich, 2.miesto v okrese – za Matejom Majerčákom.)

  • Za vzornú reprezentáciu obce a školy na Majstrovstvách SR v šachu žiačok – Katarína Dudašková, IX.C – v krajskom kole skončila na 4.mieste a postúpila do celoslovenského kola ako náhradníčka.

  • Za vzornú reprezentáciu obce a školy v Botanikiáde – súťaž žiakov 5.ročníka z oblasti botaniky. Súťažilo 74 piatakov Prešovského kraja, vyhlasovali iba najlepších štyroch a medzi nimi boli obe naše žiačky: Sára Koščáková a Sabína Halčinová, obe z V.C.

  • Za vzornú reprezentáciu obce a školy v krajskom kole v atletike – Stanislav Birošík, VIII.A – víťaz okresného kola v disciplíne vrh guľou. Zo všetkých 25 súťažiacich postúpil do finálovej osmičky, kde svojím výkonom obsadil pekné 4.miesto.

  • Za vzornú reprezentáciu obce a školy v Biblickej olympiáde – 2.miesto v diecéznom (tzv. krajskom) kole konanom v Kňazskom seminári Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule: Dominika Bátoryová, IX.A; Michaela Koščáková, VIII.A a Martin Halčin, VI.D. (V dekanátnom kole Spišskej diecézy súťažilo 100 družstiev, z nich 14 najlepších postúpilo do diecézneho kola. Naši v našom dekanáte zvíťazili.)

  • Absolventom školy – za vynikajúce výsledky počas svojho štúdia v ZŠ Lendak, priemer 1,00:

Adam Gallik, IX.A; Andrej Lizák, IX.A;

Ema Majerčáková, IX.B – zároveň úspešná riešiteľka Dejepisnej olympiády v krajskom kole (víťazka okresného kola)

Zuzana Neupauerová, IX.B; Katarína Koščáková, IX.C; Matej Majerčák, IX.C (spomínaný vyššie)

Alexandra Špaková, IX.C (zároveň víťazka okresného kola v prednese prózy Hviezdoslavov Kubín a ocenená diplomom za vynikajúci prednes na krajskej súťaži Hviezdoslavov Kubín)

Mário Koščák, VIII.A; Lívia Budzáková, VIII.C, Karolína Halčinová, VIII.C – odchádzajú na bilingválne gymnázium.

 

Zároveň starosta poďakoval aj kolektívom, za ktorých prebrali ocenenie učitelia, ktorí ich viedli.

Z okresného kola do krajského kola sa prebojovali: basketbal – dievčatá (3.miesto v kraji); volejbal – dievčatá; volejbal – chlapci; bedminton – chlapci ( 4.miesto v kraji) ; vybíjaná – dievčatá (3.miesto v kraji); šach – družstiev (4.miesto v kraji); Detský divadelný súbor Gašparko (strieborné pásmo v kraji)