Zverejnenie zámeru odpredaja majetku obce

  1. V zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zámer predaja pozemku, podľa geometrického plánu č. 14280922-010/2018 vyhotovený Františkom Čekovským – geodetom, Rakúsy 178, 059 76 Rakúsy IČO: 14280922, na úpravu hranice medzi pozemkami parc. č. 791/1, 793 a 794 z dôvodu hodného osobitného zreteľa v prospech Františka Hudáka, Jarná 807/20, 059 07 Lendak a to odpredajom novovzniknutej parcely č. 791/1 o výmere 16 m2 podľa vyššie uvedeného GP. Cena za odpredaj pozemku je 1 €.

Čítať ďalej...

6.9.2018 | Oznámenie o menovaní zapisovateľa miestnej volebnej komisii

Oznámenie o menovaní zapisovateľa miestnej volebnej komisie v Obci Lendak pre Voľby do orgánov samosprávy obcí, konaných dňa 10. novembra 2018

Zapisovateľ: Žofia Stupaková

E-mailový kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Telefón: 052 / 46 858 71, kl. 15

Čítať ďalej...