Upravené časy stránkových dní na stavebnom úrade

Spoločný stavebný úrad pre obec Lendak, Veľkú Lomnicu

a Tatranskú Javorinu, Baštova č. 16, 060 01   Kežmarok

Ing. Vladimír Šterbák, mob.: 0902 918 502

Ing. Adriana Kurtiniaková, 0908 335 256

 Lucia Trnková

Tel/fax: 052/452 41 83

Stránkové dni

Pondelok: 07.30 – 11.30 12.30 – 15.30

Streda: 07.30 – 11.30 12.30 – 16.30

Úradné hodiny

Pondelok: 07.00 – 11.30 12.00 – 16.00

Utorok: 07.00 – 11.30 12.00 – 15.00

Streda: 07.00 – 11.30 12.00 – 17.00

Štvrtok: 07.00 – 11.30 12.00 – 15.00

 Piatok:   07.00 – 12.00