Výberové konanie - majster v stavebníctve

Prevádzkareň obce Lendak, Kostolná 14, 059 07 Lendak vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE na pracovnú pozíciu

majster v stavebníctve

Záujemcovia môžu doručiť svoj životopis a motivačný list e-mailom, poštou alebo osobne na obecný úrad v Lendaku do 9. marca 2018.

- požadujeme profesionálnu znalosť ovládania MS Office a práce s PC
- požadujeme objektívnosť a kreativitu
- požadujeme prax v oblasti stavebníctva aspoň 5 rokov
- požadujeme vzdelanie v odbore minimálne stredoškolské ukončené maturitnou skúškou, výhodou je vysokoškolské vzdelanie a prax v riadení tímu
- požadujeme vodičský preukaz min. kategórie B
- ponúkame prácu na trvalý pracovný pomer
- ponúkame zaujímavé finančné ohodnotenie a priestor na rozvoj ďalších vlastných zručností

V Lendaku, dňa 01.03.2018

Mgr. Michal Marhefka
zastupujúci štatutár