Zoznam zaregistrovaných kandidátov

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby do Obecného zastupiteľstva

v Lendaku

Obec Lendak uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z.
o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného
zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:
Volebný obvod č.1
Poradové číslo, meno, priezvisko, 1 2) titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany 2 3)
1. Miloslav Bekeš, 47 rokov, živnostník, Kresťanskodemokratické hnutie
2. Tomáš Budzák, 36 rokov, vedúci prevádzky, nezávislý kandidát
3. Ružena Budzáková, 39 rokov, živnostníčka, Kresťanskodemokratické hnutie
4. Michal Gallik, Ing., 32 rokov, softvérový architekt, Sloboda a Solidarita, Obyčajní
ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Sme rodina – Boris Kollár, Šanca
5. Štefan Halčin, 50 rokov, strojár – TEAM LEADER, Kresťanskodemokratické hnutie
6. Štefan Halčin, Bc., 29 rokov, manažér ekonomického úseku, nezávislý kandidát
7. Tomáš Hudáček, Ing., 54 rokov, učiteľ, Sloboda a Solidarita, Obyčajní ľudia a
nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Sme rodina – Boris Kollár, Šanca
8. Ján Lizák, 56 rokov, manažér – majster, nezávislý kandidát
9. Veronika Lizáková, Mgr., 26 rokov, asistentka učiteľa, nezávislý kandidát
10. Jozef Majerčák, Ing., 33 rokov, Project manager, technology,
Kresťanskodemokratické hnutie
11. Margaréta Majerčáková, 31 rokov, farmaceutický laborant, Kresťanskodemokratické
hnutie
12. Ján Nebus, 56 rokov, podnikateľ, Kresťanskodemokratické hnutie
13. Ján Stupák,, Mgr., 33 rokov, učiteľ, Kresťanskodemokratické hnutie
14. Ondrej Suchanovský, Ing., 48 rokov, manažér, Kresťanskodemokratické hnutie
15. Štefan Suchanovský, Mgr., 43 rokov, učiteľ, Kresťanskodemokratické hnutie
16. Marián Špak, Ing., 30 rokov, projektant pozemných stavieb, nezávislý kandidát
17. Ján Vida, 55 rokov, podnikateľ, Kresťanskodemokratické hnutie

Vo volebnom obvode sa volí 11 poslancov.

V Lendaku
Dátum: 19.09.2018