Krátke zhodnotenie činnosti Futbalového klubu Lendak

Pred zhodnotením jesennej časti súťažného ročníka 2016/2017 by som sa v krátkosti chcel vrátiť do histórie a začiatkoch Futbalového klubu Lendak.

Novšia história klubu sa začala písať od 29.05.1998, kedy dvaja nadšenci futbalu Štefan HudačekJán Grich založili občianske združenie FK Lendak.

Futbalový klub začal svoje účinkovanie v sezóne 1998/1999 prihlásením sa v kategórii dospelých III. trieda Podtatranského futbalového zväzu Poprad. Činnosť klubu sa začala rozrastať a do súťažného ročníka 2000/2001 boli prihlásení aj žiaci. Napokon v sezóne 2004/2005 pribudlo aj dorastenecké mužstvo. Nedá mi nespomenúť, že pri mládežníckych súťažiach na vzniku jednotlivých mužstiev, či už žiackeho alebo dorasteneckého sa veľkou mierou podieľal p. Eduard Šavel vtedajší učiteľ tunajšej Spojenej školy.

Čítať ďalej...

Memoriál Jozefa Bondru

23. júla 2016 sa v Novej Ľubovni uskutočnil Memoriál Jozefa Bondru. Zúčastnilo sa ho 5 družstiev z okolia a jedno družstvo z Bieloruska. Družstvá boli rozdelené do dvoch skupín. Našim futbalistom sa v jednotlivých zápasoch darilo a vybojovali 1. miesto. Srdečne blahoželáme a želáme ešte veľa športových úspechov.

Čítať ďalej...

Futbalový klub Lendak

Rok založenia: 1998

Zakladatelia klubu: Štefan Hudáček, Ján Grich

Predsedovia klubu:
1998 - 2000 Štefan Hudáček
2001 Michal Neupauer
2002 - 2006 Ing. Tomáš Hudáček
od r. 2007 Milan Háber

Klubové farby: modrá, biela, červená a žltá

Futbalové tímy:
- muži v súťaži od sezóny 1998/1999,
- dorast v súťaži od sezóny 2004/2005,
- žiaci v súťaži od sezóny 2000/2001,
- starší a mladší žiaci - dvojičky - v súťaži od sezóny 2006/2007,
- žiacka prípravka (4. a 5. ročník) v súťaži od sezóny 2007/2008.

Najvýraznejšie úspechy:
- 2000/2001 - muži - 1. miesto v 3. triede a postup do vyššej súťaže,
- 2004/2005 - dorast - 1. miesto v okresnej súťaži a postup do IV. ligy,
- 2005/2006 - žiaci - 1.miesto v III. lige a postup do II. ligy súťaže dvojičiek.