Vianočný šachový turnaj Lendak 2017

Vianočný šachový turnaj jednotlivcov LENDAK 2017 sa tradične uskutočnil, na sviatok sv. Štefana, 26. decembra 2017 v priestoroch Spojenej školy Lendak. Podujatie sa koná pod záštitou Obce Lendak, hlavným organizátorom je náš šachový klub ŠK CVČ Lendak. Cieľom akcie je propagovať kráľovskú hru v našej obci, ale takisto oceniť úspechy našich šachistov, ktoré boli dosiahnuté počas kalendárneho roka. Turnaj je, v posledných rokoch, venovaný predovšetkým našim mladým nádejam, hralo sa v štyroch žiackych kategóriách a v kategórii dospelých.

Čítať ďalej...

Vyúčtovanie účelovej dotácie

Na základe vypracovaného a podaného projektu bola Šachovému klubu ŠK CVČ Lendak poskytnutá účelová dotácia od Slovenského šachového zväzu pre kalendárny rok 2017 vo výške 250,95 eur. Prostriedky boli určené na podporu práce s mládežou a boli použité na refundáciu nákladov podľa nasledujúcej tabuľky. Povinnosťou prijímateľa dotácie bolo zverejniť vyúčtovanie na webovej stránke.

Ing. Tomáš Hudáček, predseda ŠK CVČ Lendak

Šachisti majstrami okresu

V stredu, 11. októbra 2017, sa uskutočnilo Okresné kolo v šachu žiakov základných škôl. Po 4-ročnom organizovaní turnaja u nás v Lendaku, úlohu organizátora tohto podujatia teraz zobralo na seba CVČ Kežmarok.

Čítať ďalej...

Šesť trofejí pre Lendak!

V sobotu, 8. apríla 2017, sa skončil ďalší ročník Ligy mládeže Spiša v šachu jednotlivcov. Hralo sa celkovo 6 turnajov v ôsmich kategóriách, zvlášť pre chlapcov aj dievčatá, rozdelených podľa veku do 8, 11, 14 a 21 rokov. Prvý turnaj sme zorganizovali u nás v Lendaku, postupne sme boli v Kežmarku, Smižanoch, Bijacovciach, Poprade a na záver v Spišskej Novej Vsi. Seriálu turnajov sa celkovo zúčastnilo viac ako 200 detí, Lendak reprezentovalo až 22 šachistov. Každý turnaj sa hral na 7 kôl, s tempom 2 x 15 minút na zápas. Výsledky boli vyhodnocované priebežne za každý turnaj zvlášť, započítavané aj do seriálu GPX SR, a na záver bolo vyhodnotené celkové poradie za ročník, kde sa zarátavalo 5 najlepších výsledkov hráča.

Čítať ďalej...

Skončila šachová liga

Je za nami ďalšia ligová sezóna. Šachový klub ŠK CVČ Lendak našu obec už niekoľko rokov reprezentuje v súťaži družstiev. Po, zhruba trojročnej snahe o postup do vyššej súťaže, nám v lete nadriadený orgán ponúkol postup do III. ligy sk. D 1 na základe dosiahnutého 2. miesta v predchádzajúcej sezóne. Ponuku sme, po porade v klube, prijali. Do súťaže sme išli s malou dušičkou, cieľ bol nevypadnúť.

Čítať ďalej...

Vianočný šachový turnaj Lendak 2016

Vianočný šachový turnaj jednotlivcov LENDAK 2016 sa tradične uskutočnil, na sviatok sv. Štefana, 26. decembra v priestoroch Spojenej školy Lendak. Podujatie sa koná pod záštitou Obce Lendak, hlavným organizátorom je náš šachový klub ŠK CVČ Lendak. Cieľom akcie je propagovať kráľovskú hru v našej obci, ale takisto oceniť úspechy našich šachistov, ktoré boli dosiahnuté počas kalendárneho roka. Turnaj je, v posledných rokoch, venovaný predovšetkým našim mladým nádejam, hralo sa v štyroch žiackych kategóriách a v kategórii dospelých.

Čítať ďalej...

LMS v šachu v Lendaku

V sobotu, 15.10.2016, v priestoroch našej spojenej školy, odštartoval 1. kolom ďalší ročník Ligy mládeže Spiša v šachu jednotlivcov. Tento populárny seriál šachových turnajov v posledných rokoch výrazne prekračuje regionálnu úroveň. Dôkazom bola účasť celkovo 69 mladých šachistov, medzi nimi boli zástupcovia klubov z Košíc, Martina, Žiliny, Liptovského Mikuláša, Sp. Novej Vsi, Sp. Starej Vsi, Popradu, Kežmarku, Bijacoviec, ale aj z iných klubov. Náš klub reprezentovalo 13 hráčov, využili sme domáce prostredie a niektorí hráči boli na takomto turnaji po prvýkrát. Hrali sa 2 turnaje, osobitne do 14 rokov a nad 14 rokov. Turnaje sa hrali na 7 kôl, s tempom 2 x 15 minút, v ôsmich kategóriách podľa veku, zvlášť chlapci aj dievčatá.

Čítať ďalej...