08.04.2019 | Vyjadrenie k dezinformáciám týkajúcich sa použitia kapitálových prostriedkov Spojenej školy Lendak

VYJADRENIE K DEZINFORMÁCIÁM TÝKAJÚCICH SA POUŽITIA
KAPITÁLOVÝCH PROSTRIEDKOV SPOJENEJ ŠKOLY LENDAK

Vážení obyvatelia obce Lendak a celá verejnosť. Nakoľko v ostatných dňoch
dochádza k šíreniu dezinformácií a klamstiev, ktoré poškodzujú prácu obecného úradu a tiež
mojej osoby, mám za potreby uviesť niekoľko dôležitých faktov na ozrejmenie situácie.

Čítať ďalej...

Separuj odpad, chráň Zem, ktorú ti daroval Boh

a pomôž tak znížiť náklady za vývoz komunalného odpadu!

Svätý Otec František vo svojej Encyklike Laudato si (Buď Pochvalený!) zameranú na ochranu životného
prostredia sa obracia s prosbou na všetkých nás: jednotlivcov,páry, rodiny, spoločenstvá, komunity,
krajiny a medzinárodné spoločenstvo k starostlivosti o spoločný dom. Pápež František konštatuje, že

Čítať ďalej...