11.2.2019 | Propagácia európskeho dňa čísla tiesňového volania 112

       Na základe Plánu hlavných úloh pre obce, právnické osoby a fyzické osoby –

podnikatelia v územnom obvode Kežmarok pri plnení úloh IZS, COO, KR, HM, CNP, OKI, SM,

COaHP na rok 2019 s upriamením sa na časť II. bod 11. Vám zasielame leták v súvislosti

s propagáciou európskeho čísla tiesňového volania 112 v intenciách požiadaviek Európskej

asociácie tiesňového volania (EENA) a integrovaného záchranného systému v rámci blížiaceho

sa Európskeho dňa 112 stanoveného na 11.2., ktorý je možné využiť na jeho zverejnenie na

informačných tabuliach vo verejne prístupných miestach (vstupné priestory) budovy úradu,

objektu, školy.

 

                         

Pozvánka na hokejový turnaj

Lístok na autobus v hodnote 10 € si môžete zakúpiť  na OcÚ v Lendaku odd. kultúry. Platba pri nahlásení.

Odchod autobusu od OcÚ v Lendaku bude 26.1.2019 o 9.30 hod.

29.1.2019 | Email adresa - Prezidentské voľby 2019

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

18.1.2019 | Usmernenie postupu pri registrácii chovov s jedným kusom ošípanej ŠVPS SR č.j. 0223/2019-222

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej
republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. p)
zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), usmerňuje postup registrácie chovov
s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu.

Čítať ďalej...