Vážení občania obce Lendak, Vážení návštevníci

Naša obec je na celom Slovensku známa zachovávaním svojich tradícií. Kroje, piesne, a miestne zvyky sú kultúrnym prvkom, ktorý neodmysliteľne zapadá do stredoeurópskeho regiónu a zaslúži si vysokú pozornosť verejnosti.

Dnes Vám ale predstavujeme niečo nové, nie tradičné. Je to nový vizuál oficiálnej webovej stránky obce Lendak. Chceme ju postupne dopĺňať a zdokonaľovať. Je to totiž živý dokument, a jeho náplňou je dávať domácim obyvateľom, ale aj širokej verejnosti informácie o dianí v obci. Našim zámerom je ukázať okoliu, že Lendak nie je len „dedina v rohu“ ako by sa to dalo z nemčiny preložiť, ale je to moderná a neustále sa zdokonaľujúca obec.

Veríme, že táto webová stránka bude prínosom a obohatením pre každého kto ju navštívi.

Pavel Hudáček, starosta obce

Rímsko-katolícka farnosť Lendak


Farár

 

Meno: Mgr. Ján Záhradník
Dátum narodenia: 23.05.1976
Dátum ordinácie: 16.06.2001

 


Kapláni

Meno: Mgr. Bystrík Dubovecký
Dátum narodenia: 20.9.1991
Dátum ordinácie: 17.06.2017
 
 
 
 

 
Meno: Mgr. Pavol Drdák 
Dátum narodenia: 20.06.1982
Dátum ordinácie: 18.06.2010