Aj s otlakmi na Zbojnícku chatu

Medzi najobľúbenejšie ciele letnej turistiky v Tatrách patria chaty. Náš turistický oddiel si dal za cieľ postupne spoznať sprístupnené chaty Vysokých Tatier. A tak sme sa vybrali 3.6. na chatu, ktorá je vo Veľkej Studenej doline, Zbojnícku chatu. Je obklopená majestátnym Slavkovským štítom, Východnou Vysokou, Svišťovým a Javorovým štítom, Širokou vežou a Prostredným hrotom. Náročnosťou by sme ju mohli zaradiť medzi stredne náročné túry.

Čítať ďalej...

Ukončenie zimnej údržby

Vzhľadom ku ukončeniu zimného obdobia, si môžete detailne pozrieť vyhodnotenie zimnej údržby v tomto dokumente. Sú tam zapracované problémy s ktorými sme sa stretli počas zimy, kto všetko sa zúčastnil údržby, koľko materiálu sa využilo, aké mechanizmy sa použili a rôzne iné informácie.

vedúci PrO Lendak, Ján Lizák

 

Plán túr turistického oddielu Lendak - Chaty 2017

 

Bližšie informácie a nahlásovanie sa u Vincenta Pollaka alebo na telefónnom čísle 0908579276.

1.5.2017 - Chata pod Soliskom

(nahlásiť sa do soboty 29.4.2017)

Začiatok trasy na Štrbskom plese smerom ku mostíkom a ďalej popri zjazdovke na chatu pod Soliskom. Spiatočná trasa rovnaká.
Mapa a časové rozvrhnutie: https://mapy.hiking.sk/?hpid=DYPil

Čítať ďalej...

Po roku znova na Brnčalovej chate

Keď začiatkom roku 2016 začala vŕtať jednému lendackému členovi obecného zastupiteľstva - rozumej poslancovi - myšlienka na turistický oddiel obce Lendak, tak v miestnej základnej škole prebehlo projektové vyučovanie o menej známom štúrovskom spisovateľovi romantického obdobia, Gustávovi Kazimírovi Zechenterovi Laskomerskom, ktorého manželka pochádzala z neďalekej Krížovej Vsi a v Lendaku, ako sám opisuje, mal dobrého priateľa, miestneho farára Johanna Stilla. Navštevovali sa a spoločne vykonali aj niekoľko výletov. Spomienku na jeden z takých spoločných výletov zachytil vo svojej poviedke Výlet do Tatier. (Je to zaujímavé dielko z obdobia romantizmu, v ktorom dôverne opisuje svoje cestovateľské zážitky k rodine do Krížovej Vsi a potom výlet z Lendaku k Zelenému plesu. Stojí za prečítanie.)

Čítať ďalej...

Neočakávané prvé opaľovanie

Naša túra začala na Štrbskom plese. Ešte zamrznuté pleso na nás pôsobilo zimným dojmom, ale nad hlavami nám svietilo krásne jarné slniečko. Najskôr sme troška poblúdili. Nemohli sme nájsť turistickú značku, a tak sme sa museli vrátiť. Ale nakoniec sme ju našli schovanú na skale. A tak popri vleku a zjazdovke sme vystupovali vyššie a vyššie. Po ceste sme stretli lyžiarov, ktorí si vychutnávali poslednú jarnú lyžovačku.

Čítať ďalej...

Deň Zeme

Deň Zeme sa každoročne koná 22. apríla a jeho významom je upriamiť pozornosť na závislosť ľudstva od prírody a hľadať možnosti, ako lepšie využiť nerastné zdroje. Jedným z nich je aj spracovanie a recyklácia odpadov. Pri recyklovaní ide o lepšie využitie suroviny a zníženie produkcie odpadov, ktoré inak končia na skládke. Triedením odpadu každý človek, každá rodina a každá domácnosť môže dennodenne robiť niečo užitočné pre planétu Zem.

Naša planéta je zaťažovaná obrovským množstvom produkovaného odpadu. Inak tomu nie je ani u nás. Každým rokom vyprodukujeme čoraz väčšie množstvo odpadu. Treba si ale uvedomiť, že časť z neho môže byť ešte využitá ako druhotná surovina. Preto nás všetkých vyzývam, aby sme triedili odpad. Separujme!

Obec Lendak určila pre občanov obce na triedený zber odpadov z obalov a z neobalových výrobkov systém vriec, ktoré na požiadanie dostane občan na obecnom úrade (sklo a plasty). Tieto vrecia potom v stanovených termínoch zberu ukladajte pred svoje domácnosti, nehnuteľnosti. Plastové fľaše nezabudnite stlačiť, aby zabrali čo najmenej miesta.

Podrobnejšie informácie o dátumoch zberu nájdete na tu: Harmonogram zberu triedeného odpadu pre rok 2017