04.03.2019 | IV. Zasadnutie obecného zastupiteľstva

                                          P O Z V Á N K A

podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m 

  1. zasadanie obecného zastupiteľstva v Lendaku, na deň: 4. marec 2019

o 16.00 h v zasadačke obecného úradu v Lendaku

Čítať ďalej...

6.2.2019 | Sánkarská dráha v Lendaku odkazy na články

https://www.facebook.com/spravy.rtvs/videos/394220721142780/?comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22O%22%7D

https://videoportal.joj.sk/noviny/epizoda/61831-noviny-tv-joj?fbclid=IwAR3OHMaWtbJwTPLEkoqGhR_4mkg5zL_WqPRLBudaCq2i6r97AC85VA9wkno   

- Medzinárodný pretek o Pohár prezidenta olympijského a športového výboru na Sánkarskej dráhe naKicore v Lendaku 6.2.2019. Reportáž je na 27 min.35 s.ň

Čítať ďalej...