17.10.2019 | Oznam - Prekrývanie priekop

O  Z  N  A  M

 

          Žiadame obyvateľov obce Lendak – vlastníkov nehnuteľností, aby každé prekrytie odvodňovacej priekopy odsúhlasili s vedením Prevádzkarne obce Lendak. Každý zásah do odvodňovacieho systému dažďovej kanalizácie v rámci obce je zásah, ktorý môže znížiť prietočnosť potrubí a priekop, čím môže dochádzať pri zvýšených zrážkach k lokálnym záplavám.

 

        Taktiež vyzývame obyvateľov, aby sa vyhli akejkoľvek nepovolenej stavebnej činnosti všeobecne, ale prioritne v okolí vodných tokov a odvodňovacích priekop. Tieto nepovolené zásahy môžu poškodzovať prietočnosť vodných tokov a zapríčiňovať zosuvy a poškodenie súkromného a verejného majetku.

 

Čítať ďalej...

26.09.2019 | Usmernenie – postup pri registrácii chovov s jedným kusom ošípanej

Vec : Usmernenie – postup pri registrácii chovov s jedným kusom ošípanej určenej na súkromnú domácu spotrebu

 

        Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. a) a p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), usmerňuje postup regionálnych veterinárnych a potravinových správ (ďalej len „RVPS“) na registráciu chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na súkromnú domácu spotrebu.

Čítať ďalej...

23.09.2019 | Výzva na predkladanie ponúk - kontajnery

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Zákazka zadávaná podľa §117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene  a doplnení niektorých zákonov.

 

 

Predmet zákazky: Tovar

 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Úradný názov a sídlo: Prevádzkareň obce Lendak (PrO), Revolučná 1285/1A, 059 07 Lendak

Krajina: Slovensko                 

IČO: 35 514 698                                                       

Kontaktná osoba: Ing. Peter Budzák, vedúci PrO Lendak

Telefón: +421 948 425 375

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.                    

Internetová adresa: www.lendak.sk  

 

Čítať ďalej...