6.2.2019 | Sánkarská dráha v Lendaku odkazy na články

https://www.facebook.com/spravy.rtvs/videos/394220721142780/?comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22O%22%7D

https://videoportal.joj.sk/noviny/epizoda/61831-noviny-tv-joj?fbclid=IwAR3OHMaWtbJwTPLEkoqGhR_4mkg5zL_WqPRLBudaCq2i6r97AC85VA9wkno   

- Medzinárodný pretek o Pohár prezidenta olympijského a športového výboru na Sánkarskej dráhe naKicore v Lendaku 6.2.2019. Reportáž je na 27 min.35 s.ň

Čítať ďalej...

6.2.2019 | Sánkársky klub Lendak

Lendak má unikát. Prvú prírodnú sánkarskú dráhu (spis.korzar.sme.sk)

Odkaz: 

https://spis.korzar.sme.sk/c/22046891/lendak-ma-unikat-prvu-prirodnu-sankarsku-drahu.html

Prvou súťažou po 40 rokoch otvoria novú prírodnú sánkarskú dráhu v Lendaku (podtatranske-noviny.sk)

Odkaz: 

http://www.podtatranske-noviny.sk/2019/02/prvou-sutazou-po-40-rokoch-otvoria-novu-prirodnu-sankarsku-drahu-v-lendaku/?fbclid=IwAR3XmXAyXih4ARyHSKqqVe4fdh36hr284C9mFPA8jXB30OPRfi8-mB19wyw 

11.2.2019 | Propagácia európskeho dňa čísla tiesňového volania 112

       Na základe Plánu hlavných úloh pre obce, právnické osoby a fyzické osoby –

podnikatelia v územnom obvode Kežmarok pri plnení úloh IZS, COO, KR, HM, CNP, OKI, SM,

COaHP na rok 2019 s upriamením sa na časť II. bod 11. Vám zasielame leták v súvislosti

s propagáciou európskeho čísla tiesňového volania 112 v intenciách požiadaviek Európskej

asociácie tiesňového volania (EENA) a integrovaného záchranného systému v rámci blížiaceho

sa Európskeho dňa 112 stanoveného na 11.2., ktorý je možné využiť na jeho zverejnenie na

informačných tabuliach vo verejne prístupných miestach (vstupné priestory) budovy úradu,

objektu, školy.