Upozornenie káblovej televízie

Vážení diváci,

z dôvodu zmeny licenčnej politiky a zavedenia spoplatnenia televizného vysielania spoločnosťou MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o., ktorá je vysielateľom programov: Markíza, Doma a Dajto, bude ich vysielanie v súčasnej podobe ukončené k 1.3.2017. Ich ďalšie vysielanie v káblovej sieti Lendak bude už iba vo formáte HD a bude zakódované. Príjem týchto programov bude možný za príplatok pomocou dekódovacej karty alebo pomocou dekódovacieho set-top-boxu. Spustenie kódovacieho systému predpokladáme koncom marca 2017 a k dátumu jeho spustenia budú zverejnené aj ceny za tieto programy a dekódovacie zariadenia. Príjem týchto kanálov na starších typoch televíznych prijímačov (bez HDMI) nebude možný. Uvoľnené pozície po televíznych staniciach spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA sa pokúsime v čo najkratšom čase nahradiť inými programami a to bez zmeny súčasnej mesačnej ceny za káblovú prípojku. Za vzniknuté nepríjemnosti sa ospravedlňujeme, aj keď nie sú spôsobené našou stranou, ale sú vynútené licenčnými podmienkami spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA. V prípade rozhodnutia MARKǏZY o uvoľnení voľného vysielania, bude toto vysielanie vrátené späť do káblovej siete v pôvodnom stave.

SiNET CTV s.r.o.

Chaty 2017 - Popradské pleso

V mesiaci január sa konala túra na tri chaty vo Vysokých Tatrách: Hrebienok, Bilíkova chata, Rainerova chata,  s cieľom navštíviť snehový betlehem pri spomínanej Rainerovej chate. Záujem bol veľmi veľký, tak sa vypracoval predbežný plán ďalších túr spojených s návštevou horských chát.

Čítať ďalej...

Vedenie PrO vyzýva

Vedenie PrO vyzýva občanov, aby si skontrolovali vodovodné šachty, prípadne sledovali okolie vodovodného potrubia, či nedochádza k úniku vody. Zároveň vyzýva občanov k maximálnemu šetreniu vodou z dôvodu poklesu vody vo vodojeme!

Rekonštrukcia drôtového rozhlasu

Oznamujeme občanom, že z dôvodu rekonštrukcie drôtového rozhlasu môže dochádzať k výpadkom pri vysielaní miestneho rozhlasu.

Ďakujeme za pochopenie.

Ľadová plocha "vo dvore"

Osvetlenie ihriska bolo zrealizované z obecného rozpočtu a dotácie Prešovského samosprávneho kraja v jeseni roku 2016. Táto zima a veľké mrazy ľadu prajú a ihrisko je využité celý deň, čo nás veľmi teší.

Čítať ďalej...

Opätovná výzva na šetrenie vodou!

Vyššie položené domácnosti v obci Lendak už zaznamenali pokles tlaku, alebo úplne zastavenie prítoku pitnej vody. Na základe toho, že prítok vody je stále rovnaký sa da usúdiť, že občania obce Lendak nerešpektujú výzvu na skontrolovanie si vodovodných šácht, vodovodnej prípojky a na výzvu pre šetrenie vodou (umývanie áut, umývanie okien...). Taktiež sa nerešpektuje výzva na zabezpečenie vodovodných šácht pred poškodeným vplyvom počasia. Boli nahlásené nejaké poruchy, ktoré boli riešené, ale aj tak problém naďalej pretrváva. Na základe toho opätovne vyzývam občanov na potrebu skontrolovania šácht, vodovodnej prípojky a maximálneho šetrenia vodou! Je to pre nás všetkých, preto vyzývam k spolupatričnosti! Vžime sa do situácie iných!

Postupne sa bude odstavovať voda na nižšie položených uliciach, aby sa dostala pitná voda aj domácnostiam položeným vyššie a naopak. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme, ale nie je to našou vinou.

vedúci PrO Lendak, Ján Lizák

Pracovná ponuka

PrO Lendak príjme do pracovného pomeru administratívneho pracovníka na dobú určitú od 20.02.2017 na skrátený úväzok. Záujemcovia nech sa osobne zastavia v pracovných dňoch na PrO Lendak so životopisom a žiadosťou.

Čítať ďalej...

Pracovná ponuka

PrO Lendak príjme do pracovného pomeru dvoch zamestnancov na dobú určitú od 15.02.2017. Záujemcovia so žiadosťami nech sa osobne zastavia v pracovných dňoch na PrO Lendak. Požiadavky na zamestnanca sú:

  • vodičský preukaz skupiny C a základná starostlivosť o vozidlo
  • minimálne 2 roky praxe na stavbách (inžinierske stavby a pozemné stavby) a zdravotná spôsobilosť (práca vo výškach)
  • čestnosť
  • chuť pracovať
  • lojálnosť k firme
  • pracovitosť a svedomitosť
  • seriózne správanie

Uprednostňujeme uchádzačov s praxou a potrebným vzdelaním.


vedúci PrO Lendak, Ján Lizák

Prenájom nebytových priestorov

Obec Lendak, ponúka na prenájom nebytové priestory na ul. Školskej č. 17 (Zdravotné stredisko).

Rozloha:
miestnosť - 16,51 m2
chodba – 4,11 m2

Novoročný volejbalový turnaj

Prvý januárový víkend v našej obci patril volejbalu. VK Junior Poprad, VK Spišská Nová Ves, VK Vranov nad Topľou a naše dievčatá prijali pozvanie a zúčastnili sa Novoročného turnaja vo volejbale starších žiačok. Volejbalistky z Liptovského Hrádku sa turnaja nezúčastnili z dôvodu chorobnosti dievčat. Už po tretí rok tento turnaj organizuje VK ZŠ Lendak v spolupráci s Obcou Lendak.

Čítať ďalej...